А. ... Б. ... В. ...

1 - головний корінь, 2 - бічні корені, 3 - додаткові корені, 4 - основа стебла

Завдання 3Укажіть назви рослин зображених коренеплодів, позначте складові частини корене­плодів і коренебульб.

Метаморфози коренів

Коренеплоди Коренебульби


……… ………… ………… ……………

1 - потовщений головний корінь, 2 - потовщена нижня частина стебла, 3 - потовщені придаткові корені.

Завдання 4.Виберіть та позначте єдине правильне рішення кожної ситуації:


При дослідженні рослини встановлено, що її підземний орган складається з додаткових коренів, а головний корінь не розвинений. Отож, це ...

а) мичкувата коренева система

б) стрижнева коренева система

в) змішана коренева система

г) кореневище з додатковими коренями

д) каудекс

2. Для підвищення врожайності пшениці її попередником у сівозміні висіяли бобову культуру, оскільки корені бобових ...

а) із мікоризою

б) з азотфіксуючими бактеріями

в) з фотосинтезуючими бактеріями

г) швидко мінералізуються

В оранжерейній колекції є епіфітні орхідеї, що поселяються здебільшого на деревах, частково самостійно живляться відмерлими рештками кори, мають стрічкоподібні повітряні корені, нижня сторона яких вкрита всисними волосками, а верхня - зелена. За функцією це корені...

а) поглинальні, асиміляційні

б) дихальні пневматофори

в) вегетативного розмноження

г) опорні, дошковидні

д) втягуючі, поглинальні


8393002377895896.html
8393027417606620.html

8393002377895896.html
8393027417606620.html
    PR.RU™