Визначити представника Класу Комахи, для якого характерні ознаки: тіло жовтуватого кольору, вкрите щетинками, довгі кінцівки, стрибаючий політ

A. Москіт

B. Комар роду Anopheles

C. Комар роду Culex

D. Муха хатня

E. Воша головна

64. Вкажіть, які особливості будови воші головної:

А. Сіре тіло, вусики короткі і товсті, вирізки глибокі

В. Сіре тіло, вусики довгі і тонкі, вирізки глибокі

С. Сіре тіло, вусики короткі і товсті, вирізки глибокі

D. Світло-сіре тіло, вусики короткі і товсті, вирізки неглибокі

Е. Сіре тіло, вусики короткі і товсті, вирізки неглибокі

65. Яка тривалість життя воші одежної:

А. 1,5 місяці

В. 1-2 тижні

С. 2 місяці

D. 2-3 тижні

Е. 6 місяців

66. Який тип ротового апарату у блохи людської:

А. Колючо - сисний

В. Лижучий

С. Гризучий

D. Сисний

Е. Колючий

67. Засоби, які використовують для обробки шерсті домашніх тварин з метою запобігання зараженню їх блохами:

А. Репеленти

В. Гербіциди

С. Пестициди

D. Акарициди

Е. Інсектициди

В якій частині організму воші накопичуються і розмножуються рикетсії - збудники висипного тифу?

А. У кишках

B. На тілі

C. У слинних залозах

D. У гемолімфі

E. На щетинках

У 1620-1641 рр. у Львові була епідемія чуми. Які членистоногі викликали її?

А. Pediculus humanus capitis

В. Pediculus humanus humanus (corporis)

С. Pulex irritans

D. Phtirus pubis

E. Cimex lectularius

Який тип нервової системи у Павукоподібних?

А. Малодиференційований головний мозок та черевний голово-грудний ганглій

В. Лише черевний нервовий ланцюжок

С. Підглотковий ганглій і пара нервових відгалужень

D. Лише головогрудний ганглій

Е. Дифузний з однотипнх нервових клітин

Для якого виду з типу Членистоногих характерні такі морфо-фізіологічні особливості: тіло завдовжки 1-4 мм, ротовий апарат колючо-сисний, кінцівки на кінцях мають гачки для прикріплення, розвиток з неповним перетворенням, розвиток личинки триває 7-14 діб, після линяння вона перетворюється в статевозрілу форму?

А. Воша

B. Муха хатня

С. Мошка

D. Муха-жигалка

E. Муха це-це

72. На відміну від комара роду Culex, малярійний комар роду Anopheles... (знайти правильне продовження):

А. Має довжину щупиків таку як довжина хоботка (у самця з потовщенням на кінці), рівномірно випуклий з рівномірно розміщеними волосками щиток

В. Має рівномірно випуклий з рівномірно розміщеними волосками хоботок, довший від щупиків

С. Щупики довші ніж хоботок на ~10%, трилопатевий щиток

D. Має довжину щупиків, що дорівнює довжині хоботка, без потовщень на кінці

Е. Має довжину щупиків, що коротші від хоботка в кілька разів

73. Вкажіть комах, яким притаманне тільки живонародження:

A. Вольфартова муха

B. Москіти

C. Воші

D. Мокриці

E. Хатня муха

74. Яке захворювання викликається личинками вольфартової мухи:

A. Шкірний міаз

B. Кишковий міаз

C. Дерматити

D. Скабієз

E. Сонна хвороба

75. Вкажіть комах, личинки яких паразитують на тілі людини і викликають захворювання:

A. Вольфартові мухи

B. Воші

C. Блохи

D. Комарі

E. Клопи

76. Куди відроджують личинок Вольфартові мухи:

A. У рани шкіри людей і тварин, ніс, очі, вуха

B. У воду

C. У грунт

D. У гній

E. У купи сміття

77. Який з розділів медичної паразитології вивчає павукоподібних і комах, що мають медичне значення:

A. Арахноентомологія

B. Арахнологія

C. Протозоологія

D. Гельмінтологія

E. Ентомологія

78. Видільна система комах представлена :

A. Жировим тілом та мальпігієвими трубочками

B. Протонефридіями

C. Фагоцитарними клітинами

D. Мальпігієвими трубочками

E. Розгалуженими клітинами

79. Вкажіть, якими паразитичними комахами можна заразитись при статевому контакті або через білизну:

A. Phtirus pubis

B. Pediculus humanus capitis

C. Pediculus humanus humanus (corporis)

D. Pulex irritans

E. Phlebotomus pappatachi

80. Вкажіть, якими паразитичними комахами можна заразитись при статевому контакті або через білизну:

А. Воша лобкова

В. Воша головна

С. Воша одежна

D. Муха Вольфартова

Е. Блоха людська

Який спосіб передачі збудників висипного і поворотного тифу від Pediculus humanus?

А. Контамінація

В. Через укус шкіри

С. Трансоваріальний

D. З їжею

Е. З рідиною для пиття


8392944592470773.html
8392986294357847.html

8392944592470773.html
8392986294357847.html
    PR.RU™