Перевезення вантажів

КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ РУХОМОГО СКЛАДУ

У автопідприємствах з децентралізованою системою керівництва перевезеннями оперативне керівництво роботою рухомого складу на лінії здійснюється диспетчерським апаратом і лінійними працівниками служби експлуатації автопідприємства.

Вказівки чергового диспетчера автопідприємства з питань подачі рухомого складу для перевезень, випуску його на лінію по графіку і повернення в автопідприємство, маршруту рушення, забезпечення безпеки рушення, організації вантаження і вивантаження обов'язкові до виконання для всіх водіїв, начальників колон і лінійних диспетчерів на об'єктах.

Розпорядження лінійних диспетчерів по перевезенню вантажів, що віддаються безпосередньо в пунктах відправлення і призначення вантажів, обов'язкові до виконання для всіх працюючих на даних об'єктах водіїв.

У порядку оперативного керівництва на лінії диспетчерський апарат автопідприємства (старший і чергові диспетчери):

стежить за роботою автомобілів по заданих маршрутах, ухвалює в необхідних випадках рішення по використанню зворотних пробігів, не передбачених оперативним планом;

підтримує оперативний зв'язок з пунктами відправлення і призначення вантажів, організаціями і підприємствами - вантажовідправниками і вантажоодержувачами;

контролює хід виконання встановленого плану і наявність умов для нормальної роботи, якось: забезпеченість вантажами в об'ємах, заявлених до перевезення, належний стан. работ по вантаженню рухомого складу, підготовленість пунктів призначення до прийому вантажів і своєчасному розвантаженню рухомого складу; забезпечення належного оформлення товарно-транспортних документів і т.д.;

вживає негайно необхідні заходів по всіх неполадка, виникаючих в процесі роботи на лінії, якось: не знаходження водіями адреси вантаження або розвантаження, відсутність представників вантажовідправника і вантажоодержувача, не забезпечення вантажно-розвантажувальних операцій, порушення встановленого порядку оформлення товарно-транспортних документів, виникнення з різних причин непродуктивних простоїв рухомого складу на лінії і т.д.;забезпечує першочергове виконання термінових і найбільш важливих перевезень, у разі необхідної перемикає пересувний склад з одного об'єкта на інший;

направляє по заявках водіїв автомобілі технічної допомоги на лінію;

контролює своєчасне повернення рухомого складу в автопідприємство.

З метою безпосереднього нагляд за. работой рухомого складу на лінії, з'ясування і усунення ненормальностей начальник відділу експлуатації і старший диспетчер, а також по їх завданню чергові диспетчери і начальники колон систематично виїжджають на лінію, де перевіряють підготовленість вантажів, стан доріг і під'їзних шляхів, вантажно-розвантажувальних пунктів і наявність інших умов для нормальної роботи рухомого складу, а також перевіряють роботу водіїв.

Для організації роботи рухомого складу до пунктів відправлення вантажів прикріпляються лінійні диспетчери (а на великих об'єктах утворяться диспетчерські пункти), які:

контролюють наявність вантажів в межах заявленого до перевезення об'єму на найближчі доби, стан під'їзних шляхів, забезпеченість вантажними коштами, дотримання вантажовідправником встановлених норм часу на вантаження рухомого складу, завантаження останнього до його номінальної вантажопідйомності, правильність оформлення товарно-транспортних документів;

ведуть облік виконання плану перевезень з даного об'єкта по вантажоодержувачах;

організують розставляння рухомого складу під вантаження і вживають заходів до запобігання його простоям і нераціонального використання;

спостерігають за виконанням водіями заданих маршрутів перевезень вантажів;

перемикають по узгодженню з диспетчерської автопідприємства пересувний склад з одного об'єкта робіт на іншій;

перевіряють у водіїв шляхові листи після прибуття на пункт вантаження, правильність оформлення шляхових листів і товарно-транспортних документів протягом робочого дня, доставку і здачу вантажів споживачам;

перевіряють заяви водіїв о погрішностях на пунктах доставки

вантажів, вживають заходів до їх усунення, виїжджаючи в необхідних випадках, з дозволу чергового диспетчера автопідприємства на місце;

належно оформляють в транспортних документах і актах всі випадки простою, прогона, недовантаження рухомого складу і недовивозу вантажу.

Пересувний контроль за роботою автомобілів (автопоїздов) на лінії здійснюється лінійними контролерами, які:

перевіряють роботу водіїв на основних вантажопотоках міста і на виходах з міста відносно правильності використання рухомого складу, його завантаження, дотримання маршрутів рушення;

здійснюють контроль і організацію роботи рухомого складу на пунктах призначення вантажів, а також на тих пунктах відправлення, де немає лінійних диспетчерів;

перевіряють правильність оформлення шляхових документів;

контролюють справність спідометрів і правильність їх опломбування.

З метою виконання змінно-добового оперативного плану по колонах загалом і кожному автомобілі нарізно, а також для забезпечення найбільш ефективного використання рухомого складу начальник» колон (гаража):

підтримують зв'язок з черговими диспетчерами, виїжджають на найбільш відповідальні і важкі дільниці роботи, проводять інструктаж і надають допомогу водіям у виконанні ними виробничих завдань;

стежать за забезпеченням технічної допомоги на лінії;

перевіряють причини простоїв автомобілів на лінії через технічні несправності і інші причини і вживають заходів до їх усунення;

стежать за дотриманням норм витрати палива і мастильних матеріалів;

перевіряють знання водіями правил рушення транспорту і пішоходів, а також управління автомобілем;

здійснюють контроль за роботою водіїв на лінії відносно раціонального використання автомобілів, їх правильної технічної експлуатації і виконання встановлених експлуатаційних показників;

у разах аварій виїжджають на місце (по можливості), беруть участь у встановленні причин і обставин справи, проводять заходи щодо боротьби з аварійністю;

стежать за виконанням діючих правил і інструкцій по експлуатації автомобільного парку, техніці безпеки, охороні праця і пожежній безпеці.

При управлінні роботою рухомого складу на лінії диспетчерський апарат, лінійний персонал і начальники колон зобов'язані керуватися Правилами технічної експлуатації автомобільного транспорту.

При централізованій системі керівництва перевезеннями оперативне керівництво роботою рухомого складу на лінії здійснюється централізованою службою експлуатації (управлінням).

Відповідні функції і права диспетчерського апарату автопідприємства переходять до центральної диспетчерської служби (управління), в її ж підкорення поступають з всіма своїми функціями лінійні працівники - диспетчери і контролери.

При централізованій системі диспетчерський апарат автопідприємства і начальники колон (гаража):

забезпечують вихід на лінію рухомого складу відповідно до добового оперативного плану і графіка випуску, а також контролюють своєчасне повернення рухомого складу в автопідприємство;

в порядку сприяння централізованій службі експлуатації по узгодженню з нею здійснюють періодичний і вибірковий контроль на місцях роботи рухомого складу своїх автопідприємств: перевіряють умови роботи, ефективність використання рухомого складу і т.д.;

по всіх помічених недоліках негайно зв'язуються з представниками вантажовідправників і вантажоодержувачів, проводять роботу з водіями;

вживають заходів, що все залежать від них по забезпеченню виконання змінно-добового плану по автопідприємству загалом і оперативних завдань по кожному автомобілю нарізно;

одночасно повідомляють про всі виявлені недоліки і прийняті заходи централізованій службі і координують з нею свої дії.


8391991624939230.html
8392114283835700.html

8391991624939230.html
8392114283835700.html
    PR.RU™