Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та уміння, що є відображенням наявності цих здатностей

Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника вищого навчального закладу як соціальної особистості подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей.

Вищі навчальні заклади повинні сформувати випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності, через вироблення умінь, визначених у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Здатності випускника вищого навчального закладу освіти, що вимагаються, та система умінь, що їх відображає

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності Зміст уміння
1. Підвищення власного освітньо-професійного рівня Володіти перспективними методами підвищення свого теоретичного рівня. Проводити науково-прикладні розробки з використанням сучасної комп’ютерної техніки
2. Формування соціальної відповідальності і моральних зобов’язань Формувати у себе, а також виховувати у працівників свідоме прагнення до відгуку на соціальні проблеми людей
3. Організація, планування, контроль і корекція діяльності колективу Застосовувати базові психолого-педагогічні знання для управління діяльністю колективів
4. Засвоєння культурних досягнень світової цивілізації Засвоювати і реалізовувати світоглядні і культурні досягнення людської цивілізації, уважно ставитися і розуміти різні культури, релігії, права націй і людини
5. Оцінювання і прогнозування політичних, економічних, соціальних та інших суспільних подій і явищ Об’єктивно, без упереджень, оцінювати і прогнозувати суспільні події і явища на основі відповідного обсягу знань
6. Володіння державною (досконало) і, як найменш, однією-двомаз іноземних мов Використовувати на рівні професійного і побутового спілкування українську, російську, англійську (німецьку, французьку, іспанську) мови
7. Засвоєння нових прогресивних технологій та різноманітних інновацій Застосовувати навички до засвоєння нових знань щодо інновацій та соціальних технологій у фінансовій сфері
8. Здійснення ефективних комунікаційних взаємодій Здійснювати ефективні комунікаційні взаємодії, в тому числі, засобами інформаційних технологій
9. Розуміння сутності економічних і соціальних відносин в Україні Проводити достовірну об’єктивну оцінку розвиткові суспільних відносин в Україні
10. Знання суті і переваг зовнішньої та внутрішньої політики української держави Правильно оцінювати і прогнозувати зовнішню та внутрішню політику України, розумітися на її історії та специфіці розвитку; уміти захищати інтереси Української держави
11. Виконання норм чинного законодавства Застосовувати на практиці норми законодавства і захищати свої права
12. Дотримання загальноприйнятих норм поведінки і моралі Уміти правильно і розумно вести себе в міжособистісних стосунках та в суспільстві відповідно до загальнолюдських норм поведінки і моралі
13. Ведення і пропаганда здорового способу життя Володіти навичками щодо ведення і пропаганди здорового фізичного і духовного способу життя
14. Забезпечення гармонійного життя і розвитку особистості Вирішувати проблеми гармонійного розвитку життя з високим рівнем його безпеки

8391877380401451.html
8391946283849712.html

8391877380401451.html
8391946283849712.html
    PR.RU™