Основні теорії походження релігії

Реліг.підхід стверджує,що поява ідеї бога в людській свідомості та виникнення релігії обумовлені тим,що є бог,який створив світ,природу,людину

Світський підхід не дає однозначної відповіді на питання про сутність і виникнення релігії.

Перше наукове пояснення походження релігії - натуралістичне. Представники цієї теорії вважали:.релігія походить від споконвічного безсилля людини перед пануючими над нею природними і соціальними силами.

Соціологічний підхід- визначає релігію як соціальний інститут,що виконує суспільно важливі функції.

Психологічний підхід- представники цього підходу пояснювали існування релігії наявністю в людині могутнього релігійного почуття-любов,сором.

Основні первісні віування та культи.

Фетешизм– покоління матеріальним предметам найближчого оточення людини як наділеним надприродними властивостями. Фетешизм міг бути як окремо взятий матеріальний предмет, так і частина більшого обєкта шанування(камінь зі священної гори,шматочок священного дерева). Покоління фетишу найчастіше полягало в догляді за ним як за звичайною людиною.

Тотемізм – комплекс обрядів і вірувань, пов'язаний з уявленням про надприродній зв'язок людини і окремих соціальних колективів із тваринами і рослинами. Обєктом ушанування в тотемізмі виступало радше безособове і безіменне колективне, суспільне начало. Тотемний культ був спрямований на те, щоб одержати заступництво тотема. Було тотемне табу-заборони на вживання в їжу тотемної тварини.

Анімізм – віра в самостійне надприродне існування душі і духів як своєрідних двійників людей, тварин,рослин.

Анімістичні культи:

- Поховальний культ(принесення супровідних дарів і жертв; запалювання свічок; проведення поховальних частувань, ігор; дотримання посмертної жалоби)

- Культ предків(грунтувався на вірі в те, що померлі предки допомагають своїм живим родичам у земному світі,а натомість вимагають здійснення для них постійних обрядів задобрювання у вигляді регулярних принесень жертовної їжі і пиття.

Магія – комплекс ритуальних обрядів і дій, які згідно з переконаннями іхніх виконавців, можуть спричинити надприродній вплив про навколишній світ з певною практичною метою. За типами впливу на предмет поділ.: контактна, імітативна. Табу – система пояснюваних з точки зору надприродного заборон і приписів , функціювання якої відбувалося за певним ритуалом.

Шаманізм – особливий комплекс обрядів і ритуалів, пов'язаний з віруваннями в надприродні здібності і можливості шаманів. Заснований на уявленнях давніх людей про існування тісного звязку між шаманом і духами, що допомагають боротися з іншими ворожими людині силами.

Поняття світової релігії

У1 тис. до н. е – 1 тис н.е на зміну первісним і давнім та регіональним релігіям приходить світові релігії. Вони немов пібивають закономірний підсумок тисячолітньої релігії еволюції людства.Це полягає в таких основних моментах що стосується віровчення культу і регіональної організації :

1) У світових релігіях у найбільш повному і завершеному вигляді присутній монотеїзм – уявлення про єдиного Бога як творця світу і законодавця людей.

2) Остаточно складається єдина, цілісна система догматів віровчення, серед яких провідне значення надається вченню про загробну віддяку.

3) Автономна громада змінюється більш централізованою і маштабною організацією – церквою , що складається з мирян і священослужителів.

4) Але голона особливість світових релігій завдяки якій вони власне і одержали свою назву полягає в її наднаціонольному характері.

Релігійна статистика ствержує що на межі xx- xx1 ст. до послідовників світових релігій – будизму, християнста й ісламу – належать більша половина населення планети : кожен третій житель земної кулі є християнином, кожен шостий – мусульманин а кожен вісімнадцятий – будистом. Відповідно може бути визначена і географія світових релігій.Християнсто поширене в Європі й Америці, Африці. Іслам поширений на Близькому Сході й у Північній Африці, а такоє у багатьох азіатських державах. Першою зі світових релігій за часом появи є будизм.Основна зона поширення будизму – країни Південої , і північно східної Азії. Важається що по всьому світу сповідують будизм 360 млн чоловік. Разам з тим в остані сто років будизм переживає не кращі часи у своїй історії оскільки питомавага віруючих будистів щодо загальної кількості жителів планети помітно зменшились ( з 7 – 8 до 5 – 6 %)


8391759271557276.html
8391797264790234.html

8391759271557276.html
8391797264790234.html
    PR.RU™