Регіональні і місцеві органи управління та сили цивільного захисту.

Органи управління та сили цивільного захисту, що виконують завдання цивільного захисту.

Органи оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту.

1. До органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту входять органи управління, сили і засоби оперативного реагування на надзвичайні ситуації у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту, органи управління, сили і засоби цивільного захисту в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах та районах у містах.

2. На органи управління органів оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту покладається:

· забезпечення готовності до дій сил і засобів, призначених для реагування на надзвичайні ситуації;

· здійснення комплексу заходів із реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків;

· управління підпорядкованими силами реагування, спеціальними і спеціалізованими формуваннями;

· координація дій органів управління, сил і засобів цивільного захисту центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час реагування на надзвичайні ситуації.

3. На сили оперативного реагування на надзвичайні ситуації покладаються функції з локалізації надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

До сил цивільного захисту належать:

· Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;

· спеціальні (воєнізовані) і спеціалізовані аварійно-рятувальні формування та їх підрозділи;

· аварійно-відновлювані формування, спеціальні служби центральних та інших органів виконавчої влади, на які покладено завдання цивільного захисту;

· формування особливого періоду;

· авіаційні та піротехнічні підрозділи;

· технічні служби та їх підрозділи;

· підрозділи забезпечення та матеріальних резервів.

1. До регіональних та місцевих органів управління цивільного захисту належать:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи з питань цивільного захисту цих державних адміністрацій та виконавчих органів рад;територіальні органи управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.

2. До регіональних і місцевих сил цивільного захисту належать:

· аварійно-рятувальні формування і підрозділи;

· спеціалізовані аварійно-рятувальні служби;

· сили і засоби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

· сили і засоби територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту;

· сили і засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, які залучаються у відповідному порядку до здійснення заходів цивільного захисту;

· добровільні рятувальні формування.


8391589241516570.html
8391644053825573.html

8391589241516570.html
8391644053825573.html
    PR.RU™