Функціональна теорія європейської інтеграції

В основу європ буд-ва було покладено, передусім, концепцію функціональної інтеграції. Осн її положення сформулював англійський соціолог Д. Мітрані. На відміну від класичної федералістськ теорії, яка будувала свою стратегію на ідеалізован розрах і готовності сусп-ва сприймати федерацію як необхідність інтеграційн процесу, Д. Мітрані виводив осн положення своєї концепції з реальних тенденцій і потреб міжнар відносин у міжвоєнний період. Осн ідея полягала в "запобіганні політичних розбіжностей шляхом розширення мережі міжнар агентств, націлених на інтеграцію життєвих інтересів усіх націй". На його думку,нац. уряди меншою мірою здатні забезпечити добробут громадян, ніж міжн. неполітичні інституції( від нац урядів до наднаціональних інститутів, які здатні забезпечити вищий рівень життя населення)

особливість функц-му полягала у запереченні будь-яких проявів силової політики як міждержавного, так і федеративн хар-ру, які могли відродити націоналістичн тенденції в тій чи ін формі. Д. Мітрані закликав спочатку виокремити проблеми, які необхідно вирішити для забезпечення економ і соц добробуту, а форма, за допомогою якої вони будуть вирішені, визначиться сама по собі. Співробітництво і взаємодія при цьому пропонувалися саме в питаннях соц-економ хар-ру, вирішення яких є актуальн для всіх країн, що, в деякій мірі, об'єктивно може стати об'єднувальним елементом. Таке функціональне співроб-во, напр, в галузях транспорту, охор здоров'я або енергетики виключало необхідн попередньої розробки тієї чи ін конституційної моделі, якогось ідеологічного підґрунтя. Ініціатива тут мала виходити, в кожн конкретн випадку, від індивідуумів, приватн груп чи урядів, які самі визнач б ту чи ін форму співроб-ва.

Теорія міждержавно-правового регулювання

Провідна роль в інтеграційних процесах – у наднаціональних урядів. Автори виступають проти посилення ролі наднаціональних інституцій.

Євроскептики наголошують, що визначну роль в інтеграційному процесі відіграє Рада Європи, Рада Міністрів ЄС та широка мережа допоміжних комітетів міждержавного співробітництва. Будь – яке просування на шляху поглиблення інтеграції відбувається лише тоді, коли співпадають інтереси країн – членів.


8390529080669157.html
8390574157751379.html

8390529080669157.html
8390574157751379.html
    PR.RU™