Примітки

. Перед виконанням синтезу визначте послідовність операцій.

. Кількість усіх речовин і розчинів повинна бути старанно відміряна. Невиконання цих вимог викликає ускладнення реакцій багатьма побічними процесами.

. Сульфанілова кислота – внутрішня сіль, погано розчинна у воді. Мета обробки содою або лугом – добути вільну аміногрупу з внутрішньої солі і перетворити сульфанілову кислоту у її натрієву сіль, краще розчинну у воді.

. При діазотуванні на поверхні розчину не повинен з’являтися бурий газ (оксиди азоту), що свідчить про розклад нітритної (азотистої) кислоти, яка не встигає прореагувати. Надлишок азотистої кислоти може окиснювати і нітрозувати продукти реакції.

. Кислотність середовища контролюють за допомогою конго-червоного, що синіє у сильнокислому середовищі. Кількість і концентрація кислоти повинні бути оптимальними, оскільки зменшення рН приводить до збільшення кількості активних реагентів діазотування, одночасно зменшується концентрація вільного аміну ( амін утворює сіль), що приводить до уповільнення реакції діазотування.

. Йодкрохмальний папірець – фільтровальний папір, просочений йодидом калію і крохмалем, індикаторний папірець на HNO2. У кислих розчинах НІ окиснюється HNO2 до І2, який дає з крохмалем синє забарвлення: КІ + HCl = КCl + НІ

2НІ + 2HNO2 = I2 + 2NO + 2H2O.

Якщо діазотування закінчилось, то при нанесенні краплини цього розчину на йодкрохмаль-ний папірець з,явиться фіолетова пляма, що свідчить про наявність вільної HNO2 в розчині.

.Якщо при азосполученні додати НСІ більше, ніж потрібно за розрахунками, то метилоранж не утвориться, оскільки диметиланілін перетвориться на сіль, яка не активна в реакціях SE і реакція азосполучення відбуватися не буде.


Техніка безпеки

1.При приготуванні розчинів NaOH твердий луг брати шпателем або пінцетом. Працювати в захисних окулярах. При попаданні лугу на шкіру змити великою кількістю води та нейтралізувати 1% -им розчином оцтової кислоти.

2. При попаданні кислоти на шкіру уражене місце промити великою кількістю води та нейтралізувати 1-%-им розчином гідрокарбонату натрію.3.Процеси діазотування, азосполучення та перекристалізацію проводити у витяжній шафі.

Контрольні питання

1. Наведіть механізм та умови проведення реакції діазотування .

2. Як залежить швидкість реакції діазотування від будови вихідного аміну і умов реакції?

3. Як визначають кінець діазотування ?

4. Які ароматичні сполуки можуть бути азокомпонентами для синтезу азобарвників?

5. В яких умовах відбувається реакція азосполучення?

6. Де застосувуються азобарвники?


8390414221500373.html
8390465708822131.html

8390414221500373.html
8390465708822131.html
    PR.RU™