Організаційні засади функціонування пенсійного страхування в Україні

Фінансовий контроль в системі обов’язкового пенсійного страхування.

Страхувальники

Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Види пенсійних виплат і соціальних послуг

Суб'єкти системи пенсійного забезпечення в Україні.

ТЕМА 4. ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

1. Організаційні засади функціонування пенсійного страхування в Україні.

Пенсійне страхування- -це гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок хвороби, втрати працездатності.

Вітчизняне пенсійне законодавство передбачає дві форми пенсійного страхування: обов’язкову і добровільну.

В Україні обов’язкове пенсійне страхування полягає у тому, що сам факт укладання трудового договору чи реєстрації особи як СПД зумовлює зобов’язання сплачувати визначені законодавством страхові внески незалежно від волі працівника чи роботодавця. Отже, лише наявність у суб’єкта трудового стажу є підставою для виникнення права на трудову пенсію за державною програмою пенсійного страхування.

Організаційно - правові форми недержавного пенсійного страхування можуть використовуватися для підвищення рівня грошового забезпечення понад той, який гарантує державна система обов’язкового пенсійного страхування.

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Основними завданнями Пенсійного фонду України є:

· участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування;

· забезпечення збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються з коштів Пенсійного фонду України;

· ефективне використання коштів Пенсійного фонду України, здійснення в межах своєї компетенції контрольних функцій, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів Пенсійного фонду України.Бюджет Пенсійного фонду України формується за рахунок:

· збору єдиного соціального внеску (далі - ЄВС), що сплачується підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами в порядку, визначеному законодавством;

· коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

· добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян;

· сум пені, фінансових санкцій, штрафів, передбачених за порушення порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

· банківських кредитів;

· інших не заборонених законодавством надходжень.

Кошти Пенсійного фонду України спрямовуються на:

· фінансування виплати державних пенсій та інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, в тому числі громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон;

· погашення банківських кредитів та відсотків за їх використання;

· створення та функціонування системи персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування;

· утримання центрального апарату та органів Пенсійного фонду України, розвиток їх матеріально-технічної бази;

· організацію роз'яснювальної роботи серед населення та здійснення інших заходів відповідно до завдань Пенсійного фонду України.

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.

Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - солідарна система), що базуєтьсяна засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду.

Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат.

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.


8389916217150941.html
8389955869739527.html

8389916217150941.html
8389955869739527.html
    PR.RU™