Фізичної особи – платника податків

№ з/п Реквізит Інформація
Прізвище
Ім'я
По батькові
Стать
Дата народження Число
Місяць
Рік
Місце народження Країна
Область
Район
Населений пункт
Місце проживання Поштовий індекс
Країна
Область
Район
Населений пункт
Вулиця
Номер будинку /
Корпус
Квартира
Для іноземців Громадянство
Податковий номер у країні громадянства (за наявності)
Місце роботи Податковий номер або серія та номер паспорта
Найменування або прізвище, ім’я, по батькові
Телефон Робочий
Домашній
Паспортний документ фізичної особи (свідоцтво про народження дитини) Назва документа
Серія і номер
Дата видачі
Ким видано
Дата заповнення

Інформація щодо законного представника чи уповноваженої особи (якщо Облікова картка подається такою особою):Реєстраційні дані законного представника чи уповноваженої особи Прізвище
Ім'я
По батькові
Паспортний документ законного представника чи уповноваженої особи Назва документа
Серія і номер
Дата видачі
Ким видано

Службові позначки:

Прізвище, ініціали та підпис посадової особи органу державної податкової служби, яка прийняла Облікову картку

Інформація, наведена в Обліковій картці, є повною і достовірною,

з положеннями статей 17, 63 та 70 Податкового кодексу України,

статті 8 Закону України “Про захист персональних даних” ознайомлений ____________________

(підпис фізичної особи)

Додаток Є

КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження ________________________

(число, місяць, рік)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків XXXXXXXXXX

Дата реєстрації у Державному реєстрі _________________________

(число, місяць, рік)

Орган державної податкової служби, що видав картку:

________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

М. П. __________________ (підпис) ________________________________ (прізвище та ініціали посадової особи органу державної податкової служби, яка видала картку)
__________________________________ (номер бланка картки, дата видачі)

Додаток Ж

Номер реєстрації

в ДПІ (ДПА)

Дата взяття на

облік у ДПІ (ДПА)

/
/

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість Форма № 1-ПДВ
Юридична особа РЕЄСТРАЦІЯ
Фізична особа
Представництво нерезидента ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ у зв'язку із _______________________________
Інвестор угоди про розподіл продукції (указати)
Учасник договору про спільну діяльність ЗМІНА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
Управитель майна

Необхідне позначити знаком “Ö” або “+”

Найменування податкового органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація


8389795348990039.html
8389852341977469.html

8389795348990039.html
8389852341977469.html
    PR.RU™