РОЗДІЛ 1. ПОПИТ НА ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………..
РОЗДІЛ 1. ПОПИТ НА ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ…………….
Тема 1.1 Розвиток пасажирського транспорту……………………..………
Тема 1.2 Рухомий склад пасажирського автомобільного транспорту…………………………………………………..……...
Тема 1.3 Класифікація автобусних маршрутів…………………………….
Тема 1.4 Техніко-експлуатаційні показники роботи автобусів…..……….
Тема 1.5 Нормування швидкостей руху автобусів на маршруті………….
Тема 1.6 Пасажиропотоки й методи їхнього вивчення……………............
Тема 1.7 Організація праці водіїв і кондукторів…………………………...
Тема 1.8 Розклад руху автобусів……………………………………………
Тема 1.9 Організація руху автобусів у міському й приміському сполученнях……………………………….……………………….
Теми 1.10 Технічне забезпечення пасажирських перевезень………………
Тема 1.11 Лінійні спорудження пасажирської служби й організація їхньої роботи………………………………………………….……
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕС ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ………………………
Тема 2.1 Порядок обслуговування пасажирів легковими таксомоторами……………………………………………………..
Тема 2.2 Техніко-експлуатаційні показники роботи таксомоторів………
Тема 2.3 Організація таксомоторних перевезень………………………….
Тема 2.4 Маршрутні таксомоторні перевезення…………………………...
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРШРУТІВ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ……………………………………………………..
Тема 3.1 Координація роботи різних видів пасажирського транспорту………………………………………………………….
Тема 3.2 Диспетчерське керування автобусними перевезеннями………..
Тема 3.3 Диспетчерське керування таксомоторними перевезеннями……………………………………………………...
РОЗДІЛ 4. ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ І СОБІВАРТІСТЬ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ...……..
Тема 4.1 Тарифи й квиткова система на автобусному транспорті………..
Тема 4.2 Тарифи на таксомоторному транспорті………………………….
Тема 4.3 Якісна характеристика обслуговування населення автобусним транспортом………………………………………….
Тема 4.4 Нормативи показників якості перевезень пасажирів автобусами…………………………….…………………………...
Тема 4.5 Комплексна система керування якістю перевезень пасажирів таксомоторами……………………………………..….
Тема 4.6 Контрольно-ревізорська служба на пасажирському автомобільному транспорті…………………………...…………..
Тема 4.7 Контрольно-ревізорська служба на таксомоторному транспорті…………………………………………..………………
РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ І РОБОТИ ЕКІПАЖІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ……………………………………….……….
Тема 5.1 Загальні принципи державного регулювання транспортної діяльності в умовах ринку…………….…………………………..
Тема 5.2 Особливості й принципи керування автобусними пасажирськими перевезеннями. Організаційні структури керування…………………………………………………………...
Тема 5.3 Ліцензування послуг пасажирського транспорту……………….
СПИСОК ВИКОРИСИАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………...
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ………………………...ВСТУП

У сучасних умовах подальший розвиток й удосконалювання економіки, немислимо без добре налагодженого транспортного забезпечення. Від його чіткості й надійності багато в чому залежать: трудовий ритм підприємств промисловості, будівництва й сільського господарства, настрій людей, їхня працездатність.

У єдиній транспортній системі пасажирський автомобільний транспорт займає провідне місце в обслуговуванні населення, тому що тільки автомобільним парком Міністерства транспорту РФ щодня перевозиться більше 80 млн. пасажирів. У зв'язку із цим збільшується значення даної дисципліни в підготовці фахівців з експлуатації автомобільного транспорту.

Метою вивчення цього курсу є придбання знань: по комерційній експлуатації й керуванню пасажирським автомобільним транспортом, формування пасажирських потоків, методи їхнього вивчення й обстеження; формування раціональних маршрутних систем у містах і заміських районах; типи й техніко-експлуатаційні характеристики пасажирських автотранспортних засобів, методи визначення потреби в них; організація праці водіїв; організація руху рухомого складу, системи контролю й керування рухом пасажирських транспортних засобів; методи й критерії оцінки якості перевезень пасажирів; тарифи й квиткові системи, що діють на пасажирському автомобільному транспорті. А також передбачається придбання вміння й навичок по розробці технологічних схем організації перевезень; визначенню раціональних сфер використання автомобільного транспорту й координації його роботи з іншими видами транспорту; вибору типу рухомого складу; проведенню розрахунків й аналізу експлуатаційних показників; складанню маршрутів і графіків руху автобусів і таксі; розрахунку й складанню схем взаємодії різних видів міського транспорту; дослідженню пасажиропотоків і режимів руху транспортних засобів; розрахунку економічної ефективності заходів щодо організації автомобільних перевезень.

Основним завданням предмета є підготовка фахівців широкого профілю по експлуатації автомобільного транспорту; здатних самостійно застосовувати отримані знання й уміння для практичного рішення завдань по розвитку й удосконалюванню транспортного обслуговування населення міст, пригородів і сільських місцевостей, по ефективному використанню матеріальних і трудових ресурсів.

По даному предметі навчальним планом передбачається: читання лекцій по дисципліні, проведення практичних робіт, а також виконання й захист курсового проекту.

РОЗДІЛ 1. ПОПИТ НА ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ


8389433648665391.html
8389523990277860.html

8389433648665391.html
8389523990277860.html
    PR.RU™