Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өзіндік жұмыстары

1. Аударма ұғымы туралы түсінік. Аударма- көпмағыналы сөз. Аударма туралы көзқарастар. Аударманың қолданылатын тұстары
2. Аударманың қоғамдық қызметі. Аударма іс-әрекетінің өмір сүруі Аударма-адам қызметінің бір түрі Аударманың қоғамдық қажеттілігі Тілдік дәнекерлік, оның түрлері
3. Аударма теориясының салалары Аударма теориясын А.В.Федоровтың салаларға жіктеуі Аударма теориясын В.Н.Коммисаровтың салаларға жіктеуі Аударма теориясы салаларының маңызы
4. Аударма тарихы Аударма туралы пікірлер Аударма тарихында араб тілді түркітанушылардың сіңірген еңбегі Қазақ аударматануының дамуындағы алғашқы қазақ баспасөзінің қызметі Аударманың толыққандылығы туралы. Аудармадағы «формализм» мәселесі Аударма толыққандылығының маңыздылығы Аудармада тілдік құралдарды қолдану жолдары
6. Жалқы есімдерді, лақап аттарды, фразеологизмдерді, мақал-мәтелдерді аудару. Жалқы есімдерді, лақап аттарды аудару және оларды фонетикалық жағынан қалыпқа келтіру Фразеологизмдерді, мақал-мәтелдерді аудару жолдары
7. Аударма теориясының аспектілері. Аударма аспектілері, түрлері, өзара байланыстылығы Аударманың тілдік аспектісі туралы пікірлер Аударма туралы әдебиеттанушылардың ұстанымы
8. Аудармадағы тілдік дәнекерлік ұғымы. Тілдік дәнекерлік ұғымы туралы түсінік Тілдік дәнекерлік жасаудың түрлері Аудармаға қойылатын талаптар
9. Көркем аударманың кеңестік кезеңдегі даму бағыттары. Аудармаға кеңестік әдебиетте идеологиялық саясат құралы ретінде пайдалану мақсаты.
10. Баламасыз лексика және жалған баламалар Сөздегі ұлттық колорит Басқа тілдің сөздік құрамында кездеспейтін атауларды жеткізудің жолдары Жалған балама
10. Мақал-мәтелдерді аудару жолдары Тұрақты сөз тіркестері мен мақал-мәтелдердің ұқсастықтары Фразеологизмдер мен мақал-мәтелдердің айырмашылықтары Мақал-мәтелдердегі ұлттық рең Мақал-мәтелдерді аударудың тәсілдері
11. Фразеологизмдердіа аудару жолдары Фразеологизмдердің өзіндік ерекшеліктері Фразеологизмдердің жіктелуі. Фразеологизмдер жайлы Ө.Айтбаевтың пікірі Р.Сәрсенбаевтың фразелогизмдерді аудармаға байланысты топтастыруы
12. Аудармадағы грамматикалық құбылыстар. Орыс тілі мен қазақ тілінің грамматика саласындағы ұқсастықтары мен өзгешеліктері Аудармада түпнұсқа тіл мен аударма тілдің грамматикалық ерекшеліктерін ескерудің негізгі себептері
13. Көркем аудармадағы тарихи-мәдени ақпарат: функционалды-баламалы тәсіл арқылы жеткізу мүмкіндіктері
14. Аударманың прагматикалық мәселелері. Прагматика түсінігі. Аударма прагматикасы курсының негізгі мақсат-міндеттері
15. Аударма теориясының заманауи үлгілері Қазіргі кездегі кеңінен тараған келесі аударма үлгілерінің мәндік сипаттамасы: ахуалды-денотативтік, трансформациялық, семантикалық, интерпретативтік. Аудару тәсілдері мен амалдары.

1. Аударма ұғымы туралы түсінік.
Аударма- көпмағыналы сөз.
Аударма туралы көзқарастар.

2. Аударманың қолданылатын тұстары

3. Аударма іс-әрекетінің өмір сүруі
Аударма-адам қызметінің бір түрі
Аударманың қоғамдық қажеттілігі
Тілдік дәнекерлік, оның түрлері

4. Аударма теориясының салалары
Аударма теориясын А.В.Федоровтың салаларға жіктеуі
Аударма теориясын В.Н.Коммисаровтың салаларға жіктеуі
Аударма теориясы салаларының маңызы

5. Аударма тарихы
Аударма туралы пікірлер
Аударма тарихында араб тілді түркітанушылардың сіңірген еңбегі
Қазақ аударматануының дамуындағы алғашқы қазақ баспасөзінің қызметі
Аударманың толыққандылығы туралы.
Аудармадағы «формализм» мәселесі
Аударма толыққандылығының маңыздылығы
Аудармада тілдік құралдарды қолдану жолдары

6. Жалқы есімдерді, лақап аттарды, фразеологизмдерді, мақал-мәтелдерді аудару.

7. Жалқы есімдерді, лақап аттарды аудару және оларды фонетикалық жағынан қалыпқа келтіру
Фразеологизмдерді, мақал-мәтелдерді аудару жолдары

8. Аударма теориясының аспектілері.

9. Аударма аспектілері, түрлері, өзара байланыстылығы
Аударманың тілдік аспектісі туралы пікірлер
Аударма туралы әдебиеттанушылардың ұстанымы

10. Аудармадағы тілдік дәнекерлік ұғымы.
Тілдік дәнекерлік ұғымы туралы түсінік
Тілдік дәнекерлік жасаудың түрлері
Аудармаға қойылатын талаптар

11. Көркем аударманың кеңестік кезеңдегі даму бағыттары.

12. Аудармаға кеңестік әдебиетте идеологиялық саясат құралы ретінде пайдалану мақсаты.

13. Мақал-мәтелдерді аудару жолдары
Тұрақты сөз тіркестері мен мақал-мәтелдердің ұқсастықтары
Фразеологизмдер мен мақал-мәтелдердің айырмашылықтары
Мақал-мәтелдердегі ұлттық рең
Мақал-мәтелдерді аударудың тәсілдері

14. Фразеологизмдердіа аудару жолдары
Фразеологизмдердің өзіндік ерекшеліктері
Фразеологизмдердің жіктелуі.

15. Фразеологизмдер жайлы Ө.Айтбаевтың пікірі
Р.Сәрсенбаевтың фразелогизмдерді аудармаға байланысты топтастыруы

16. Аудармадағы грамматикалық құбылыстар.
Орыс тілі мен қазақ тілінің грамматика саласындағы ұқсастықтары мен өзгешеліктері
Аудармада түпнұсқа тіл мен аударма тілдің грамматикалық ерекшеліктерін ескерудің негізгі себептері

17. Көркем аудармадағы тарихи-мәдени ақпарат:функционалды-баламалы тәсіл арқылы жеткізу мүмкіндіктері

18. Аударманың прагматикалық мәселелері.

19. Прагматика түсінігі. Аударма прагматикасы курсының негізгі мақсат-міндеттері

20. Аударма теориясының заманауи үлгілері
Қазіргі кездегі кеңінен тараған келесі аударма үлгілерінің мәндік сипаттамасы: ахуалды-денотативтік, трансформациялық, семантикалық, интерпретативтік. Аудару тәсілдері мен амалдары.


8387477462650156.html
8387575127015234.html

8387477462650156.html
8387575127015234.html
    PR.RU™