Музей як центр історико-краєзнавчих досліджень.

Мета діяльності музею полягає у залученні молодого покоління до вивчення та збереження історико – культурної спадщини свого народу, у формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродження та розбудови національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян України.

2. Головними завданнями в роботі музею є сприяння удосконаленню навчально- виховного процесу; розширення і поглиблення загальноосвітньої підготовки учнівської молоді засобами позакласної , позашкільної роботи; розвитку її творчих інтересів до пошукової, науково- дослідницької роботи; формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього України; допомога педагогічному колективу школи у провадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами; проведення культурно- освітньої роботи серед учнівської молоді та інших верств населення.

Історико-краєзнавчий музей проводить таку роботу:

• -організовує дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею;

• -систематично поповнює фонд шляхом проведення екскурсій;

• -організовує облік музейних предметів , забезпечує їх збереження;

• створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки;

• проводить освітньо – виховну роботу серед учнівської молоді і населення, організує та бере участь у районних заходах

• надає можливість використання матеріалів музею в навчально – виховному процессі та науково – дослідницькій роб


8386328111606692.html
8386369875422033.html

8386328111606692.html
8386369875422033.html
    PR.RU™